Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit031
รหัสสถานี: st005
ตำแหน่ง: 7.9872, 98.3066
ชื่อสถานี: ขุมน้ำประปาเชิงทะเล
ขนาดพื้นที่: 16,389.37 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 15.00 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 72,897.11 ลบ.ม.
อำเภอ: ถลาง
ตำบล: เชิงทะเล
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 19.36 ลบ.ม.
วันที่: 11/07/2019 เวลา: 06:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 11/07/2019 เวลา: 01:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 72,897.11 ลบ.ม.
วันที่: 11/07/2019 เวลา: 02:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :