Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit087
รหัสสถานี: st011
ตำแหน่ง: 7.9162, 98.3373
ชื่อสถานี: ขุมน้ำนายบันลือ (บริษัท REQ จำกัด)
ขนาดพื้นที่: 55,946.31 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 12.66 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 418,378.78 ลบ.ม.
อำเภอ: กะทู้
ตำบล: กะทู้
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 205,573.84 ลบ.ม.
วันที่: 08/05/2019 เวลา: 06:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 08/05/2019 เวลา: 00:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 418,378.78 ลบ.ม.
วันที่: 08/05/2019 เวลา: 02:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :