Skip to main content
รายละเอียดสถานี:
รหัส: pit099
รหัสสถานี: st013
ตำแหน่ง: 7.8707, 98.3738
ชื่อสถานี: ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต (สวนหลวง)#1
ขนาดพื้นที่: 25,821.94 ตร.ม.
ความลึกสูงสุด: 6.97 ม.
ปริมาตรทั้งหมด: 99,333.73 ลบ.ม.
อำเภอ: เมืองภูเก็ต
ตำบล: วิชิต
 
การวิเคราะห์ปริมาตรน้ำ:
ปริมาตรน้ำล่าสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 28/02/2020 เวลา: 11:00:00 น.
ปริมาตรน้ำต่ำสุด: 0.00 ลบ.ม.
วันที่: 28/02/2020 เวลา: 07:00:00 น.
ปริมาตรน้ำสูงสุด: 99,333.73 ลบ.ม.
วันที่: 28/02/2020 เวลา: 07:00:00 น.

แสดงผลกราฟของปริมาตรน้ำ :